චින්තන

බුදු දහමින් හෙළිවන නව චින්තනය

9:48 PM
වස්

කුසල් දහම් පුරන ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම ඉතා වැදගත් 'වස් කාලය'

10:04 PM
ශ්‍රද්ධාව

“ශ්‍රද්ධාව“ - විශ්වාසයෙන් සත්‍යාවබෝධයට

10:07 PM
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව අලුත් අවුරුදු මංගල්ලයට සැරසෙන අයුරු

4:35 AM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~